Innehållet i MSB RIB Kunskapstest har flyttats till Fortbildningstjänsten. Scenarion i HazMat Training finns tills vidare kvar här.